Република България
Община Трявна
Официален интернет сайтДобре дошли


31.07.2017
Община Трявна с нов официален сайт

От 31.07.2017 г. Община Трявна има нов официален сайт. Сайтът се намира на адрес www.tryavna.bg. Уеб сайтът все още е в процес на разработка, за това...


24.07.2017
За дванадесета поредна година Трявна е домакин на Международен фолклорен фестивал

На 28 юли (петък) от 18,00 ч. в Трявна ще се проведе ХII Международен фолклорен фестивал с участието на Група за традиционни танци и песни...


21.07.2017
Панихида по повод 140 г. от Освобождението на родния ни край

ПРОГРАМА 22.07.2017 (СЪБОТА) 10:30 – 10:45 Поднасяне на цветя пред паметника на загиналите във войните за обединена България тревненци (до Музей за африканско...


21.07.2017
Преустановява се приема на документи от сдруженията на собственици по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

На основание писмо № 90-05-636/05.07.2017 г. на министърът на регионалното развитие и благоустройството, Община Трявна прекратява приема на документи от сдруженията на собственици по Националната...


19.07.2017
Трявна отбеляза 180-та годишнина от рождението на Васил Левски

На 18.07.2017 г. от 18.00 пред Поп-Ангеловата къща в Трявна беше отбелязана 180-та годишнина от рождениетонето на Васил Левски. Слово за делата на Апостола произнесоха...


18.07.2017
Покана за заключителна пресконференция по проект "Център за независим живот"

Покана за заключителна пресконференция по проект "Център за независим живот"


07.07.2017
Заповед № 401/07.07.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем

Заповед № 401/07.07.2017 г.заоткриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от...


03.07.2017
Заповед № 365/28.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем

Заповед № 365/28.06.2017 г.за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот...


03.07.2017
Заповед № 366/28.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед № 366/28.06.2017 г.за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години,...


07.06.2017
Заповед № 330/07.06.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс

Заповед № 330/07.06.2017 г.за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част...


10.05.2017
Заповед № 262/10.05.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс

Заповед № 262/10.05.2017 г.за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на част...


20.04.2017
Заповед № 228/20.04.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед № 228/20.04.2017 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаванеза отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години...


10.12.2014
Регистър 13

Регистър на неправителствените организации с предимно младежки състав в община Трявна.


11.07.2017
Обявление за възложена поръчка по ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2017г., по 6 обособени позиции“

Обявление


10.07.2017
Обявление за прекратена процедура с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД – гр. Трявна, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца (пет години)“

Обявление АОП


06.07.2017
Протоколи от дейността на комисията и решение за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет:„Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове в здравната инфраструктура на Община Трявна“

Протокол 1Протокол 3Протокол 4Протокол 5Протокол 6Решение за избор на изпълнител


28.06.2017
Протокол №2 от работата на Комисията в процедура чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Основен ремонт на обекти от поименния списък на капиталовата програма в Община Трявна за 2017г. по 6 обособени позиции“

Протокол №2


20.06.2017
Протоколи, доклад от дейността на комисията и решение в открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и поддържане на един брой нов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ „Д-р Т. Витанов“ ЕООД -град Трявна, чрез финансов лизинг със срок от 60 месеца /пет години/“

Протокол №1Протокол №2ДокладРешение


14.06.2017
Протокол №1 по чл.54, ал.7 от ППЗОП в обществена поръчка по чл.20, ал.3 чрез Обява с предмет:„Основен ремонт на обекти от поименния списък на капиталовата програма в Община Трявна за 2017г. по 6 обособени позиции“

Протокол №1


Профил на купувача от 01.06.2017 г.

Профил на купувача от 01.06.2017 г.


Профил на купувача от 01.06.2017 г.


 

 


/assets/rina/test white.png 


/assets/test/light show.gif