Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Достъп до обществена информация

 
 
 
 
 
Списък на категориите информация, определени като служебна тайна


   Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление по образец или заявление свободен текст, подадено лично, по пощата или по електронен път, или устно запитване.
   Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ при работно време от 8:00 ч. до 17:00 ч. и на адрес: 5350, гр.Трявна, ул.Ангел Кънчев №21
   Заявлението се счита за подадено и в случаите, когато е изпратено по факс, или на обявения електронeн адрес на общината [email protected], както и на създадената платформа за достъп до обществена информация. За подаване на заявление по електронен път не се изисква електронен подпис.
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif