Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Финанси

 Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2017 г.

23.06.2017 г.
Отчет м. май 2017 г.
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение


15.05.2017 г.
Отчет м. април 2017 г.
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение


24.04.2017 г.
Тримесечен отчет м. януари - март 2017 г.
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение


24.04.2017 г.
Отчет м. март 2017 г.
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение


10.03.2017
Отчет м. февруари 2017 г.
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение


Отчет м. януари 2017 г.

Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение


08.02.2017 г.
ФОРМА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА 2017 Г.ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО ЗВЕНА В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРИЛАГАЩИ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 290, ал. 2 от ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ Г.

Бюджет на ДГ "Осми март" - 2017 г.

03.03.2017 г. / 08:30 ч.
Бюджет на Община Трявна за 2017 година


Решение на Общински съвет - Трявна
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3   
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6
Приложение №7
Приложение №8
Приложение №9
Приложение №10
Приложение №11
Приложение №12
Приложение №13
Приложение №14
Приложение №15
Приложение №16
Приложение №17
                                                 
Одитно становище за заверка без резерви на Годишен финансов отчет  на Община Трявна за 2015 г.


 Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Трявна за 2016 г.


Отчет м. декември 2016 г.
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение


Отчет м. ноември 2016 г.
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение


Отчет м. октомври 2016 г.
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение


Отчет м. септември 2016 г.
Приложения
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
ПриложениеОтчет м. август 2016 г.
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение


Отчет м. юли 2016 г.
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение


Отчет м. юни 2016 г.
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет 2015 г.
 
 
 
 
 
 
Бюджет 2016

Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение №4
Приложение №5
Приложение №6Счетоводна политика 2015 година

Приложение № 6 към решение № 5, протокол № 2!
Приложение № 6 към решение № 5!
Приложение № 5 към решение № 5!
Приложение № 4 към решение № 5!
Приложение № 3 към решение № 5!
Приложение № 2 към решение № 5!
Приложение № 1 към решение № 5!

Счетоводна политика 2014

[24.04.2014] 15Б - Март

[24.04.2014] 15Б - Февруари

[20.02.2014] 15Б - Януари

[20.02.2014] Бюджет 2014г.

[20.02.2014] Отчет 2013г.
 
.

/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif