Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
карта на сайта
  • 123
  • Административни услуги
   • Гражданско състояние
   • За съдия изпълнители
   • Интегрирани услуги
   • Комплексно Административно Обслужване
   • Местни данъци и такси
   • Стопанска дейност
   • Териториално и селищно устройство
  • Банкови сметки
  • ДЛЪЖНИЦИ КЪМ МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ
  • Защо пък в Трявна?
  • Здравеопазване
   • Лечебни заведения
  • ИЗБОРИ - НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2014
  • ИЗБОРИ 2014
  • ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 26.03.2017г.
  • Избори за Президент и Вицепрезидент на Р България и Национален Референдум 2016
  • Интернет портал за Е-услуги
  • Контакти
  • Култура и туризъм
   • Информация за лица извършващи хотелиерство
   • Конкурси
   • Консултативен съвет по туризъм
   • Културен календар
   • Културен календар
   • Културен календар 2017 г.
   • Културни институции
   • Местни медии
   • Нормативни документи
   • Права и сигурност на туристите
   • Програма и отчет - туризъм
   • Програма туризъм
   • Туристически информ. център
  • Местни избори 2015 г. и Национален референдум
  • Младежки НПО
  • Младежки НПО
  • Начало
  • Новини
   • Новини
  • О Б Я В А
  • ОБЩИНА ТРЯВНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ ДИРЕКТОР НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ОСМИ МАРТ”- ГР. ПЛАЧКОВЦИ КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ПО ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
  • Образование
   • Детски и учебни заведения
   • Регистър на общинските детски градини
   • Средства образование
  • Общината
   • История
  • Общинска администрация
   • Достъп до обществена информация
   • Други
   • Заместник кмет
   • Заповеди
   • Кмет
   • Контакти на администрацията
   • Проекти на Нормативни актове
   • Публични регистри
   • Структура
   • Устройствен правилник
   • Харта на клиента
  • Общински съвет
   • asd
   • Декларации по ЗПРКИ
   • Материали за заседания
   • Наредби
   • Наредби
   • Общински съветници
   • Общински съветници
   • Покани за заседания, Новини, Проекти на наредби - 2017 г.
   • Постоянни комисии
   • Правилник
   • Правилник
   • Председател
   • Публични регистри
   • Решения на Общински съвет
   • СТАТУТ ЗА ЗВАНИЕ „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ТРЯВНА” И ПОЧЕТЕН ЗНАК „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ТРЯВНА“
  • Обяви - Работни места
   • Протокол от подбор на персонал по проект \"Център за независим живот\"
  • Обяви / Съобщения
  • ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО МДТ
  • Планове, програми и стратегии
  • Правна информация
  • Прессъобщение за Международен фестивал в Трявна
  • Прессъобщение за Международен фестивал в Трявна
  • Проекти
   • Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея
   • Реализирани проекти
   • Текущи проекти
  • Профил на купувача до 31.05.2017 г.
  • Профил на купувача от 01.06.2017 г.
  • Публичен регистър
  • Селско стопанство
  • Социални услуги
   • Клуб на хората с увреждания
   • Социални заведения
  • Спорт
   • Анкета
   • Спортен Календар
   • Спортен календар
   • Спортен календар
   • Спортен календар
   • Спортни клубове
  • Транспорт
  • Търгове и конкурси
  • Устройствен правилник
  • Финанси
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif