Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Кмет

ДОНЧО ТИХОЛОВ ЗАХАРИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Роден на 22.06.1965г. в гр. Трявна.
Семеен с две деца. 
 

Образование:
● Средно образование: ПГТМД гр. Габрово;
● Висше образование: „Д.А.Ценов” - Свищов "Банково счетоводство";

Професионален опит:
● 2015 - Кмет на Община Трявна;
● 2004 – 2015г.-Управител и съсобственик на"Тихолов,Захариев,Тотев"; собственик на животновъдна ферма;
● 2002 – 2010г. - Управител и счетоводител на бензиностанция"Чучура"- гр. Трявна;
● 1999 – 2002 г. - Управител  на ЦКБ АД – клон Трявна;
● 1993 – 1999г. - Управител на "Първа източна международна банка” АД - клон Трявна;
● 1992 – 1993г. - Данъчен инспектор към ТД на НАП гр. Трявна;
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif