Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Планове, програми и стратегии

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Трявна 2014-2020Програма за опазване на околната среда на община Трявна 2016-2020Проект: Програма за закрила на детето за 2015 г. в община Трявна

 

Добавете описание на файла тук!Независима оценка на Плана за развитие на Община Трявна за периода 2014 -2020 г.

 

МЕТОДИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНА СЕКТОРНА ПОЛИТИКА В ОБЩИНАТА: СТРАТЕГИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020г.

 

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020г. - резюме

 

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА 2007 – 2013

 

СТРАТЕГИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

АКТУАЛИЗИРАН ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА 2007– 2013

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ЗА  РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ЗА ПЕРИОДА 2007-2013

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА С ПРИОРИТЕТИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif