Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Покани за заседания, Новини, Проекти на наредби - 2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 11.07.2017 г.
Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 11.07.2017 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 11.07.2017 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 11.07.2017 г.
Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 11.07.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 15.06.2017 г.
Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 15.06.2017 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 15.06.2017 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 15.06.2017 г.
Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, публикувана на 15.06.2017 г.

Покана за тържествено заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 18.05.2017 г.

Предложение относно удостояване със званието "Почетен гражданин на Трявна", публикувано на 16.05.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 05.05.2017 г.

Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 05.05.2017 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 05.05.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, насрочено за 03.05.2017 г - 18.00 ч.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 20.04.2017 г.
Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 20.04.2017 г.
Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 20.04.2017 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 20.04.2017 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 20.04.2017 г.

Покана за заседание на комисия за разпределяне на средствата за подпомагане
на спортни клубове и индивидуални състезатели с национални награди


Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 27.03.2017 г.

Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, публикувана на 27.03.2017 г.
Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 27.03.2017 г.
Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 27.03.2017 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 27.03.2017 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 27.03.2017 г.

Покана СК


Предложение относно удостояване с почетен знак "За заслуги към Трявна", публикувано на 06.03.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 17.02.2017 г.
Покана за заседание на ПК ОКМДС, публикувана на 17.02.2017 г.
Покана за заседание на ПК УТБЕ, публикувана на 17.02.2017 г.
Покана за заседание на ПК НАОРСПГКИРОС, публикувана на 17.02.2017 г.
Покана за заседание на ПК ЗСД, публикувана на 17.02.2017 г.
Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ, публикувана на 17.02.2017 г.
Покана за заседание на ПК БФСДМИР, публикувана на 17.02.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 19.01.2017 г.

Покана за заседание на ПК ЗПУКИ, публикувана на 19.01.2017 г.
Покана за заседание на ПК НАОРСПГКИРОС, публикувана на 19.01.2017 г.
Покана за заседание на ПК АУТБЕ, публикувана на 19.01.2017 г.
Покана за заседание на ПК ОКМДС, публикувана на 19.01.2017 г.
Покана за заседание на ПК ЗСД, публикувана на 19.01.2017 г.
Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ, публикувана на 19.01.2017 г.
Покана за заседание на ПК БФСДМИР, публикувана на 19.01.2017 г.

Предложение за отмяна на чл.41, ал.4, т.3 и т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, публ.на 05.01.2017 г.

2017 Г О Д И Н А

ЧЕСТИТА НОВАТА 2017 ГОДИНА НА ВСИЧКИ! С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ЗДРАВЕ, БЛАГОДЕНСТВИЕ И КЪСМЕТ!


Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 16.12.2016 г.

Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 16.12.2016 г.
Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 16.12.2016 г.
Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 16.12.2016 г.
Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 16.12.2016 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 16.12.2016 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 16.12.2016 г.

Покана за заседание на ПКЗСД, ПКБФСДМИР, ПКАУТБЕ, ПКОСОПДДОУ, ПКОКМДС, публикувана на 09.12.2016 г.

ПРОЕКТО - НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, съгласно Решение №107/11.11.2016 г., влязло в сила на 30.11.2016 г., публикувано на 05.12.2016 г.  Решение №107/11.11.2016 г. на АС - Габрово, публикувано на 05.12.2016 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 25.11.2016 г.

Покана за заседание на ПК ОКМДС, публикувана на 25.11.2016 г.
Покана за заседание на ПК НАОРСПГКИРОС, публикувана на 25.11.2016 г.
Покана за заседание на ПК АУТБЕ, публикувана на 25.11.2016 г.
Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ, публикувана на 25.11.2016 г.
Покана за заседание на ПК БФСДМИР, публикувана на 25.11.2016 г.

ПРОЕКТО - НАРЕДБА ЗА РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА, съгласно Решение №100/02.11.2016 г., влязло в сила на 23.11.2016 г.

Решение №100/02.11.2016 г. на АС - Габрово

Покана за заседание на Временна комисия, публикувана на 10.11.2016 г.


Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 28.10.2016 г.
Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 28.10.2016 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 28.10.2016 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 28.10.2016 г.

Предложение за удостояване със звание
Предложение за удостояване със звание

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 20.09.2016 г.
Покана за заседание на ПКБФМИР, публикувана на 20.09.2016 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 20.09.2016 г.
Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 20.09.2016 г.
Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 20.09.2016 г.
Покана за заседание на ПКПУКИ, публикувана на 20.09.2016 г.
Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 20.09.2016 г.
Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 20.09.2016 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 25.08.2016 г.

Покана за заседание на ПК НАОРСПГКИРОС, публикувана на 25.08.2016 г.
Покана за заседание на ПК АУТБЕ, публикувана на 25.08.2016 г.
Покана за заседание на ПК ЗСД, публикувана на 25.08.2016 г.
Покана за заседание на ПК ПУКИ, публикувана на 25.08.2016 г.
Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ, публикувана на 25.08.2016 г.
Покана за заседание на ПК ОКМДС, публикувана на 25.08.2016 г.
Покана за заседание на ПК БФСДМИР, публикувана на 25.08.2016 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 20.07.2016 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 20.07.2016 г.
Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, публикувана на 20.07.2016 г.
Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 20.07.2016 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 20.07.2016 г.

Доклад ЕЕ МБАЛ -коригиран

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 27.06.2016 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 27.06.2016 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 27.06.20176 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, насрочено за 16.06.2016.г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, насрочено за 10.06.2016 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувано на 26.05.2016 г.

Покана за заседание на ПК БФСДМИР, публикувана на 26.05.2016 г.

Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ, публикувана на 26.05.2016 г.
Покана за заседание на ПК ОКМДС, публикувана на 26.05.2016 г.
Покана за заседание на ПК АУТБЕ, публикувана на 26.05.2016 г.


Покана тържества - Енчовци
Покана за тържествено заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 12.05.2017 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 21.04.2016 г.

Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 21.04.2016 г.
Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 21.04.2016 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 21.04.2016 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 21.04.2016 г.

Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 01.04.2016 г.
 
 
 

Съобщение

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувано на 22.01.2016 г.
Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувано на 22.01.2016 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувано на 22.01.2016 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувано на 22.01.2016 г.
Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувано на 22.01.2016 г.
Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 22.01.2016 г.
Покана за заседание на ПКПУКИ, публикувана на 22.01.2016 г.
Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 22.01.2016 г.

2016 ГОДИНА

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 16.12.2015 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 16.12.2015 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 16.12.2015 г.
Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 16.12.2015 г.
Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 16.12.2015 г.
Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 16.12.2015 г.
Покана за заседание на ПКНАОРСПГКИРОС, публикувана на 16.12.2015 г.
Покана за заседание на ПКЗПУКИ, публикувана на 16.12.2015 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 02.12.2015 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 02.12.2015 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 02.12.2015 г.
Покана за заседание на ПКАУТБЕ, публикувана на 02.12.2015 г.

Покана № 2 за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 26.11.2015 г.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, публикуван на 13.11.2015 г.

МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 12.09.2015 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 12.09.2015 г.
Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 12.09.2015 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 12.09.2015 г.
Покана за заседание на ПКУТБЕ, публикувана на 12.09.2015 г.
Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, публикувана на 12.09.2015 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 23.07.2015 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 23.07.2015 г.
Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 23.07.2015 г.
Покана за заседание на ПКУТБЕ, публикувана на 23.07.2015 г.
Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, публикувана на 23.07.2015 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 23.07.2015 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 01.07.2015 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 22.06.2015 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 22.06.2015 г.
Покана за заседание на ПКУТБЕ, публикувана на 22.06.2015 г.
Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, публикувана на 22.06.2015 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 22.06.2015 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 22.05.2015 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 22.05.2015 г.
Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 22.05.2015 г.
Покана за заседание на ПКУТБЕ, публикувана на 22.05.2015 г.
Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 22.05.2015 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 22.05.2015 г.

Покана от ОДЗ "Калина" гр. Трявна - до всички общински съветници
Покана от ЦДГ "Светлина" гр. Трявна - до всички общински съветници

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 23.04.2015 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 23.04.2015 г.
Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 23.04.2015 г.
Покана за заседанието на ПКУТБЕ, публикувана на 23.04.2015 г.
Покана за заседанието на ПКОКМДС, публикувана на 23.04.2015 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 23.04.2015 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 20.03.2015 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 20.03.2015 г.
Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 20.03.2015 г.
Покана за заседание на ПКУТБЕ, публикувана на 20.03.2015 г.
Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 20.03.2015 г.
Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, публикувана на 20.03.2015 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 20.03.2015 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 30.01.2015 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 30.01.2015 г.
Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 30.01.2015 г.
Покана за заседание на ПКУТБЕ, публикувана на 30.01.2015 г.
Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 30.01.2015 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 30.01.2015 г.
Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, публикувана на 30.01.2015 г.
Покана за заседание на ПКПУКИ, публикувана на 30.01.2015 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 05.01.2015 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 05.01.2015 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 05.01.2015 г.

2015 годинаВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 12.12.2014 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 12.12.2014 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 05.12.2014 г.
Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, публикувана на 05.12.2014 г.

Маршрутно разписание Трявна -Плачковци
Маршрутно разписание София Трявна
Маршрутно разписание Трявна - Вонеща вода

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 21.11.2014 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 21.11.2014 г.
Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 21.11.2014 г.
Покана за заседание на ПКУТБЕ, публикувана на 21.11.2014 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 21.11.2014 г

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 07.11.2014 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 07.11.2014 г.
Покана за заседание на ПКЗСД, публикувана на 07.11.2014 г.
Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, публикувана на 07.11.2014 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 07.11.2014 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 28.10.2014 г.

ПОКАНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПЪРВИ ЕТАП ОТ НОВОИЗГРАДЕНОТО КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ В ГР. ТРЯВНА

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 10.10.2014 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 10.10.2014 г.
Покана за заседание на ПК ЗСД, публикувана на 10.10.2014 г.
Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 10.10.2014 г.
Покана за заседание на ПКУТБЕ, публикувана на 10.10.2014 г.
Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, публикувана на 10.10.2014 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 10.10.2014 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 12.09.2014 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 12.09.2014 г.
Покана за заседание на ПКУТБЕ, публикувана на 12.09.2014 г.
Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 12.09.2014 г.
Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, публикувана на 12.09.2014 г.

Обучителен семинар

Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Трявна, публикувана на 22.08.2014 г., /Решение № 87 от 14.08.2014 г./

Проект на наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Трявна, публикуван на 31.07.2014 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 31.07.2014 г.
Покана за заседание на ПКБФСДМИР, публикувана на 31.07.2014 г.
Покана за заседание на ПКЗСД, публиукава на 31.07.2014 г.
Покана за заседание на ПКУТБЕ, публикувана на 31.07.2014 г.
Покана за заседание на ПКОРСПГКИРОС, публикувана на 31.07.2014 г.
Покана за заседание на ПКОКМДС, публикувана на 31.07.2014 г.
Покана за заседание на ПКОСОПДДОУ, публикувана на 31.07.2014 г.


МЕСЕЦ АВГУСТ


Приет от Общински съвет - Трявна Проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Трявна, публикуван на 10.07.2014 г.

Проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Трявна, публикуван на 26.06.2014 г.

Резюме - План за развитие на Община Трявна за периода 2014-2020 г., публикуван на 26.06.2014 г.
Независима оценка на Плана за развитие на Община Трявна за периода 2014-2020 г., публикувана на 26.06.2014 г.
Таблица за отразяване на препоръките от Предварителната оценка на Плана за развитие на Община Трявна за периода 2014-2020 г., публикувана на 26.06.2014 г.
Проект за Методически правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на конкретна секторна политика в общината: Стратегия за икономическо развитие на Община Трявна за периода 2014-2020 г., публикуван на 26.06.2014 г.
План за развитие на Община Трявна за периода 2014-20120 г., публикуван на 26.06.2014 г.
Стратегия за икономическо развитие на Община Трявна за периода 2014-20120 г., публикувана на 26.06.2014 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 26.06.2014 г.
Покана за заседание на ПК БФСДМИР, публикувана на 26.06.2014 г.
Покана за заседание на ПК ОКМДС, публикувана на 26.06.2014 г.
Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ, публикувана на 26.06.2014 г.


Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 13.06.2014 г.
Покана за заседание на ПК БФСДМИР, публикувана на 13.06.2014 г.
Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ, публикувана на 13.06.2014 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 03.06.2014 г.
Покана за заседание на ПКУТБЕ, публикувана на 03.06.2014 г.

Предложение относно приемане на решение за изработване на проект за ОУП, публикувано на 03.06.2014 г.
Проект за Общ устройствен план на община Трявна, публикуван на 03.06.2014 г.

ЮНИ 2014 ГОДИНА


Доклад

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 13.05.2014 г.
Покана за заседание на ПК БФСДМИР, публикувана на 13.05.2014 г.
Покана за заседание на ПК ЗСД, публикувана на 13.05.2014 г.
Покана за заседание на ПК ОКМДС, публикувана на 13.05.2014 г.
Покана за заседание на ПК УТБЕ, публикувана на 13.05.2014 г.
Покана за заседание на ПК ОРСПГКИРОС, публикувана на 13.05.2014 г.
Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ, публикувана на 13.05.2014 г.

МАЙ 2014 ГОДИНАПокана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 26.03.2014 г.
Покана за заседание на ПК УТБЕ, публикувана на 26.03.2014 г.
Покана за заседание на ПК ОКМДС, публикувана на 26.03.2014 г.
Покана за заседание на ПК ОРСПГКИРОС, публикувана на 26.03.2014 г.
Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ, публикувана на 26.03.2014 г.
Покана за заседание на ПК ЗСД, публикувана на 26.03.2014 г.
Покана за заседание на ПК БФСДМИР, публикувана на 26.03.2014 г.

МАРТ 2014 ГОДИНА

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 03.02.2014 г.
Покана за заседание на ПК БФСДМИР, публикувана на 03.02.2014 г.
Покана за заседание на ПК ЗСД, публикувана на 03.02.2014 г.
Покана за заседание на ПК УТБЕ, публикувана на 03.02.2014 г.
Покана за заседание на ПК ОКМДС, публикувана на 03.02.2014 г.
Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ, публикувана на 03.02.2014 г.
Покана за заседание на ПК ПУКИ, публикувана на 03.02.2014 г.
Покана за заседание на ПК ОРСПГКИРОС, публикувана на 03.02.2014 г.

Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 22.01.2014 г.
Покана за заседание на ПК БФСДМИР, публикувана на 22.01.2014 г.
Покана за заседание на ПК ОКМДС, публикувана на 22.01.2014 г.
Покана за заседание на ПК УТБЕ, публикувана на 22.01.2014 г.
Покана за заседание на ПК ОРСПГКИРОС, публикувана на 22.01.2014 г.
Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ, публикувана на 22.01.2014 г.


Предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Трявна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Публикувано на 13.01.2014 г.

2014 година

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна, Публикуван на 19.12.2013 г.
Решение № 190 от 18.12.2013 г., Публикувано на 19.12.2013 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 12.12.2013 г.
Покана за заседание на ПК БФСДМИР, публикувана на 12.12.2013 г.
Покана за заседание на ПК УТБЕ, публикувана на 12.12.2013 г.
Покана за заседание на ПК ОКМДС, публикувана на 12.12.2013 г.
Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ, публикувана на 12.12.2013 г.


Покана за заседание на ПК ЗСД, публикувана на 31.10.2013 г.
Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ, публикувана на 31.10.2013 г.
Покана за заседание на ПК БФСДМИР, публикувана на 31.10.2013 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 31.10.2013 г.
Покана за заседание на ПК БФСДМИР, публикувана на 14.11.2013 г.
Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ, публикувана на 14.11.2013 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 14.11.2013 г.
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif