Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
ДЛЪЖНИЦИ КЪМ МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ

ДЛЪЖНИЦИ КЪМ МЕСТНИЯ БЮДЖЕТ


ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - ДЛЪЖНИЦИ
ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ,
ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
И ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ПЛАЩАНЕ КЪМ 05.05.2017 Г.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 ЛВ., ПУБЛИКУВАНИ НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.182, АЛ.3, Т.2 ОТ ДОПК

ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ                         ДЪЛЖИМА СУМА ГЛАВНИЦИ И ЛИХВИ В ЛВ.

1. ТРЕМА ГРУП                                                    56813,00
2 ЛОТОС                                                            55343,00
3 КОМПЛЕКССТРОЙ УСТА ГЕНЧО                         47229,00
4 ТРЕМА                                                             42808,00
5 ЛАНАТЕКС                                                       20570,00
6 ТРЯВНА АРТ                                                    17494,00
7 ПРЕМИУМ ТРАВЪЛ                                            15876,00
8 МИНА ЛЕВ                                                       13988,00
9 БОЛКАН ХОЛИДЕЙ                                           12743,00
10 ТРЯВНА АВТОТРАНСПОРТ                               12690,00
11 КОКО КРЪСТЕВ                                             11691,00
12 ПРЕМИУМ ХОТЕЛС                                          11687,00
13 БИ БИ СИКС МЕБЕЛИ                                      11535,00
14 СТРОУБЕРИ                                                    10691,00
15 БГ ИНВЕСТ                                                      2959,00
16 ТРЯВНА 2000                                                   9349,00
17 БАРАКОВ - КОЛЬО БАРАКОВ                            9156,00
18 ГЛОУБ                                                             6539,00
19 СИДРА                                                             6344,00
20 ТРЯВНА ТУРС                                                   6032,00ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - ДЛЪЖНИЦИ
ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ,
ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК , ПАТЕНТЕН ДАНЪК
И ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ПЛАЩАНЕ КЪМ 05.05.2017 Г.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 1 000 ЛВ., ПУБЛИКУВАНИ НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ.182, АЛ.3, Т.2 ОТ ДОПК

ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ


1. ИВАН ДИМИТРОВ ГРУДЕВ
2 РИДВАН ИСМАИЛ ЕМИН
3 НЕДКО ДОБРЕВ БОТЕВ
4 НИКОЛИНКА ХРИСТОВА МАРИНОВА
5 ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
6 МАРГАРИТА КОЕВА СЛАВОВА
7 АЛБЕНА АСЕНОВА КУЦАРОВА
8 АНТОН ПЕНЕВ НИКОЛАЕВ
9 ВЕЛИЧКА КИРИЛОВА КОЛЕВА
10 НИКОЛАЙ ДОНЧЕВ КОЛЕВ
11 КОСЬО АНДРЕЕВ КАЛЧЕВ
12 ЛИЧО ЦЕНКОВ АНГЕЛОВ
13 МИЛЕН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ
14 ПАВЕЛ БЕЛЧЕВ ЦАНЕВ
15 ОРЛИН ЯНАКИЕВ АСЕНОВ
16 ГРИГОР ПЛАМЕНОВ МИЛАТОВ
17 ИВАЙЛО ДИМЧЕВ НАНКОВ
18 ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
19 НИКОЛЕТА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
20 РАЙКА ЙОВЧЕВА КОСТАДИНОВА
21 КРАСИМИРА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
22 ИВАН СИМЕОНОВ ЛИНКОВ
23 АСЕН ДИМОВ ДЕНЕВ
24 ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
25 КРАСИМИР КРЪСТЕВ АНДРЕЕВ
26 ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
27 ГАЛИНА СЛАВОВА СЛАВОВА
28 ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ ИКОНОМОВ
29 СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ЦАНЕВА
30 ПАВЛИН ТИХОМИРОВ КОЛЕВ
31 ДЕАН ТОДОРОВ КОВАЧЕВ
32 ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ФИЛЧЕВА
33 ДОБРИН ИВАНОВ АНТОНОВ
34 ВИОЛЕТА РАЧЕВА ХРИСТОВА
35 ЮЛИЯНА ЙОНЧЕВА ИЛИЕВА
36 ПЕТЪР ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ
37 ЕЛЕНКА СТАНЕВА ИВАНОВА
38 НЕНО НИКОЛАЕВ БАТОВ
39 ПЕТЪР АНГЕЛОВ КОЛЕВ
40 МАРИЯНА ТРИФОНОВА ТОДОРОВА
41 БОЯНКА ЕНЧЕВА КОЕВА
42 МИТКО БОНЧЕВ МИТЕВ
43 КАЛУШКА ВАСИЛЕВА РАЙКОВА
44 АЛБЕНА ПЕЕВА АНТОНОВА
45 МАРИН ДИМИТРОВ ПЕПЕЛЯНОВ
46 КУНКА ДЕНЕВА КОЛЕВА
    
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif