Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 26.03.2017г.

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ИЗВОЗВАНЕТО ИМ ДО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА 26.03.2017 Г.


ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ИЗВОЗВАНЕТО ИМ ДО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА 25.03.2017 Г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! Във връзка с произвеждане на избори за народни представители Община Трявна уведомява, че в деня на изборите (26 март 2017 г.) обслужването на избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението ще се извършва от специализиран автомобил на Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Заявки за гласуване ще се приемат всеки работен ден в периода от 20.03.2017 г. до 24.03.2017 г. включително, от 8.30 ч. до 17.00 ч. на място в Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), гр.Трявна, ул.Индустриална № 1 и на телефони:  (0677) 6-68-52 –ЦСРИ, GSM: 0878627145 – Наталия Парова. В деня на изборите избирателите могат да подават своите заявки на място в сградата на община Трявна, ул.Ангел Кънчев № 21 и на телефон (0677) 6-20-29. публикувана на 15.03.2017 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 26.03.2017 година, община Трявна организира обучение на членовете на секционни избирателни комисии. Обучението ще се проведе с представители на РИК – Габрово на 22.03.2017 година от 17.30 часа в зала „Дръзновение“ на НЧ „Пенчо Славейков -1871“ гр. Трявна. публикувана на 15.03.2017 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. публикувана на 15.03.2017 г.

Заповед 109 от 22.02.2017 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали
публикувана на 22.02.2017 г.

Заповед №96 от 16.02.2017 г. за изменение на Заповед №72 от 07.02.2017 г. относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци.
публикувана на 16.02.2017 г.

Покана за консултации за състава на секционни избирателни комисии.
публикувана на 13.02.2017 г.


Справки в избирателните списъци 
ГД "ГРАО" към МРРБ осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за всички български граждани.
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/ - по ЕГН и адрес


Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. публикувана на 10.02.2017 г.

Заповед №72 от 07.02.2017 г. относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци.
публикувана на 07.02.2017 г.


Заповед № 69 от 02.02.2017г. за образуване на избирателни секции и приложение към нея.  публикуван на 02.02.2017 г.

/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif