Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Контакти на администрацията

КОНТАКТИ

Централа:
(0677) 6 24 96

Ръководство

Длъжност: Кмет
Име: Дoнчо Тихолов Захариев
Стая №: 301
Външен телефон: (0677) 6 23 10
Вътрешен телефон: (0677) 6 24 96, вътр.101

Длъжност: Заместник кмет
Име: Мария Николаева Пенева
Стая №: 304
Външен телефон: (0677) 6 22 13
Вътрешен телефон: (0677) 6 24 96, вътр.103

Длъжност: Секретар
Име: Бранимира Димитрова Терзийска-Михайлова
Стая №: 303
Външен телефон: (0677) 6 21 37
Вътрешен телефон: (0677) 6 24 96, вътр.104

Дирекция "ФСАО"

Длъжност: Директор дирекция ФСАО
Име: Мариета Русева Ганева
Стая №: 309
Външен телефон: (0677) 6 22 32
Вътрешен телефон: (0677) 6 24 96, вътр.107

Длъжност: Технически сътрудник
Име: Милкана Иванова Шаханова-Балтиева
Стая №: 301
Външен телефон: (0677) 6 23 10
Вътрешен телефон: (0677) 6 24 96, вътр.102

Отдел "Местни данъци и такси"

Длъжност: Началник отдел МДТ
Име: Теодора Цанева Петкова
Стая №: 103
Външен телефон: (0677) 6 22 35
Вътрешен телефон: (0677) 6 24 96, вътр.127

Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Длъжност: Началник отдел ГРАО
Име: Мария Георгиева Иванова
Стая №: 102
Външен телефон: (0677) 6 20 29
Вътрешен телефон: (0677) 6 24 96, вътр.120

Дирекция "СДУР"

Длъжност: Директор дирекция СДУР
Име: инж. Румяна Бонева Цанева
Стая №: 302
Външен телефон: (0677) 6 23 85
Вътрешен телефон: (0677) 6 24 96, вътр.111

Дирекция "ТСУ"

Длъжност: Главен архитект
Име: арх. Ивелина Василева Пенева - Кметова
Стая №: 206
Външен телефон: Не е въведена информация.
Вътрешен телефон: (0677) 6 24 96, вътр.114

Длъжност: Директор дирекция ТСУ
Име: инж. Боряна Йорданова Иванова
Стая №: 203
Външен телефон: (0677) 6 24 10
Вътрешен телефон: (0677) 6 24 96, вътр.123

Център за социална рехабилитация и интеграция, ул."Индустриална" №1

Длъжност: Гл. спец. "Социални услуги"
Име: Доника Христова Балабанова
Външен телефон: (0677) 6 68 52

Чистота

Длъжност: Ръководител на отдел
Име: Добрин Симеонов Иванов
Стая №: 108
Вътрешен телефон: (0677) 6 24 96, вътр.106

Други дейности по икономиката

Длъжност: Технически секретар - ОбС
Име: Милена Денева Богданова
Стая №: 401
Външен телефон: (0677) 6 20 77
Вътрешен телефон: (0677) 6 24 96, вътр.202

Пожарна безопасност и защита на населението

Длъжност: Специалист "ПБЗН"
Име: Михаил Йорданов Минчев
Стая №: 405
Вътрешен телефон: (0677) 6 24 96, вътр.110

Кметски наместници

Длъжност: Кметски наместник - с.Радевци
Име: Николинка Николова Георгиева
Външен телефон: (0677) 30 35

Длъжност: Кметски наместник - с.Станчов хан
Име: Иван Кънчев Цанев
Външен телефон: (067774) 389

Длъжност: Кметски наместник - с.Бангейци
Име: Мара Петрова Добрева
Външен телефон: (0677) 6 53 05

Длъжност: Кметски наместник - с.Черновръх
Име: Веска Кирилова Христова
Външен телефон: (0677) 6 22 01


Длъжност: Кметски наместник - с.Белица
Име: Косьо Стоянов Цанев
Външен телефон: (067774) 220

Длъжност: Кметски наместник - с.Престой
Име: Пенка Ангелова Кънева
Външен телефон: О896694295

Кметство Плачковци
Длъжност: Кмет
Име: Борислав Стоянов Борисов
Тел: (06770) 34 44

Дежурни по ОбСС
Стая: 402
Външен тел: (0677) 6 24 94
Вътрешен тел: (0677) 6 24 96, бътр. 124
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif