Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Председател


СИЛВИЯ КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА
Председател на Общински  съвет
- Трявна


Дата на раждане: 25 септември 1978 г.  
Семейно  положение: Разведена, с един син.

Образование:

• 2008-2014 г. - ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“  - гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО,

 специалност „Право“ - ЮРИСТ

• 1997-2002 г. -  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ГАБРОВО ,

специалност „Компютърни системи и технологии“ -  ИНЖЕНЕР

• 1993-1997 г. - Техникум по ресторантьорство и хотелиерство.

 

Професионална  квалификация:

• 2008 г. - Експерт оценител недвижими имоти

• 2002 г. - Управление, счетоводство и контрол

 

Професионален опит:

2015 г. - Юрисконсулт

1997-2015 г. - Брокер недвижими имоти

2009-2014 г. - Съдебен заседател - Окръжен съд Габрово.

 

 

За контакти:
e-mail: [email protected]

Телефон (+359 677) 620-77
Факс: (+359 677) 620-77

Адрес:  5350  гр. Трявна

ул.  „Ангел  Кънчев”  21


 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif