Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
За съдия изпълнители

За получаване на писмени справки и сведения, на копия и извлечения от документи, съдържащи информация за един длъжник от съдия изпълнител се заплаща цена на услуга 5,00 лева. Към искането се прилага и копие от платежното нареждане за платена такса.

Обсл. банка: Банка ДСК АД Трявна
IBAN: BG31STSA93008411029000
BIC: STSABGSF
код за вид плащане: 44 70 00
Други неданъчни услуги
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif