Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Решения на Общински съвет

Приложение № 1 към Решение № 120 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 120 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 119 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 119 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 118 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 118 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 117 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 116 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 115 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 114 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 113 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 112 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 111 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 110 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 109 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 108 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 107 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 106 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 105 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 104 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 104 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 103 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 102 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 101 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 101 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 100 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 99 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 98 от 18.07.2017 г., публикувано на 20.07.2017 г.
Решение № 97 от 21.06.2017 г., публикувано на 26.06.2017 г.

Решение № 96 от 21.06.2017 г., публикувано на 26.06.2017 г.
Решение № 95 от 21.06.2017 г., публикувано на 26.06.2017 г.
Решение № 94 от 21.06.2017 г., публикувано на 26.06.2017 г.
Решение № 93 от 21.06.2017 г., публикувано на 26.06.2017 г.
Решение № 92 от 21.06.2017 г., публикувано на 26.06.2017 г.
Решение № 91 от 21.06.2017 г., публикувано на 26.06.2017 г.
Решение № 90 от 21.06.2017 г., публикувано на 26.06.2017 г.
Решение № 89 от 21.06.2017 г., публикувано на 26.06.2017 г.
Решение № 88 от 21.06.2017 г., публикувано на 26.06.2017 г.
Решение № 87 от 21.06.2017 г., публикувано на 26.06.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 86 от 21.06.2017 г., публикувано на 26.06.2017 г.
Решение № 86 от 21.06.2017 г., публикувано на 26.06.2017 г.
Приложение № 2 към Решение № 85 от 21.06.2017 г., публикувано на 26.06.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 85 от 21.06.2017 г., публикувано на 26.06.2017 г.
Решение № 85 от 21.06.2017 г., публикувано на 26.06.2017 г.
Решение № 84 от 21.06.2017 г., публикувано на 26.06.2017 г.

Решение № 83 от 15.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.
Решение № 82 от 15.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.
Решение № 81 от 15.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.
Решение № 80 от 15.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.
Решение № 79 от 15.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.
Решение № 78 от 15.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.
Решение № 77 от 15.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.
Решение № 76 от 15.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.
Решение № 75 от 15.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.
Решение № 74 от 15.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.

Решение № 73 от 03.05.2017 г., публикувано на 22.05.2017 г.

Решение № 72 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Решение № 71 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Решение № 70 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Решение № 69 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Решение № 68 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Решение № 67 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Решение № 66 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 65 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Решение № 65 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 64 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Решение № 64 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Решение № 63 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Решение № 62 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Решение № 61 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Решение № 60 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Решение № 59 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Приложение № 2 към Решение № 58 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 58 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Решение № 58 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 57 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.
Решение № 57 от 25.04.2017 г., публикувано на 02.05.2017 г.

Решение № 56 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.

Решение № 55 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Решение № 54 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Решение № 53 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Решение № 52 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Решение № 51 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.

Решение № 50 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Решение № 49 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 48 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Решение № 48 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 47 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Решение № 47 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Решение № 46 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 45 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Решение № 45 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Решение № 44 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 43 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Решение № 43 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Приложение № 2 към Решение № 42 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 42 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Решение № 42 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Решение № 41 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Решение № 40 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Решение № 39 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Решение № 38 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Решение № 37 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.
Решение № 36 от 03.04.2017 г., публикувано на 06.04.2017 г.

Решение № 35 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.

Приложение № 1 към Решение № 34 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 34 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 33 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 33 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 32 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 32 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 31 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 30 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 29 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 28 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 27 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 26 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 1-Черновръх към Решение № 25 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017г.
Приложение № 1-Фъревци към Решение № 25 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 1-Трявна към Решение № 25 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 1-Станчов хан към Решение № 25 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017г.
Приложение № 1-Радевци към Решение № 25 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 1-Престой към Решение № 25 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 1-Плачковци към Решение № 25 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017г.
Приложение № 1-Енчовци към Решение № 25 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 1-Бижовци към Решение № 25 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 1-Белица към Решение № 25 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 1-Бангейци към Решение № 25 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 25 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № А към Решение № 25 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 25 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 24 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 24 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 23 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 23 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 4 към Решение № 22 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 3 към Решение № 22 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 2 към Решение № 22 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 22 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 22 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 21 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 21 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 20 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 20 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 19 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 18 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 6г към Решение № 17 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 3 към Решение № 17 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 2 към Решение № 17 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 17 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 17 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 16 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 15 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.
Решение № 14 от 22.02.2017 г., публикувано на 28.02.2017 г.

Решение № 13 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Решение № 12 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Решение № 11 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 10 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Решение № 10 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 9 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Решение № 9 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Решение № 8 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Решение № 7 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Решение № 6 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 5 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Решение № 5 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 2 към Решение № 4 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 4 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Решение № 4 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 3 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Решение № 3 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Решение № 2 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 17 към Решение № 1 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 16 към Решение № 1 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 15 към Решение № 1 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 14 към Решение № 1 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 13 към Решение № 1 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 12 към Решение № 1 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 11 към Решение № 1 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 10 към Решение № 1 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 9 към Решение № 1 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 8 към Решение № 1 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 7 към Решение № 1 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 6 към Решение № 1 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 5 към Решение № 1 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 4 към Решение № 1 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 3 към Решение № 1 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 2 към Решение № 1 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Приложение № 1 към Решение № 1 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.
Решение № 1 от 25.01.2017 г., публикувано на 01.02.2017 г.

2 0 1 7 година

Решение № 290 от 22.12.2016 г., публикувано на 29.12.2016 г.

Решение № 289 от 22.12.2016 г., публикувано на 29.12.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 288 от 22.12.2016 г., публикувано на 29.12.2016 г.
Решение № 288 от 22.12.2016 г., публикувано на 29.12.2016 г.
Решение № 287 от 22.12.2016 г., публикувано на 29.12.2016 г.

Решение № 286 от 22.12.2016 г., публикувано на 29.12.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 285 от 22.12.2016 г., публикувано на 29.12.2016 г.
Решение № 285 от 22.12.2016 г., публикувано на 29.12.2016 г.
Решение № 284 от 22.12.2016 г., публикувано на 29.12.2016 г
Приложение № 3 към Решение № 283 от 22.12.2016 г., публикувано на 29.12.2016 г.
Приложение № 2 към Решение № 283 от 22.12.2016 г., публикувано на 29.12.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 283 от 22.12.2016 г., публикувано на 29.12.2016 г.
Решение № 283 от 22.12.2016 г., публикувано на 29.12.2016 г.

Решение № 282 от 22.12.2016 г., публикувано на 29.12.2016 г.

Решение № 281 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.

Решение № 280 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Решение № 279 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Решение № 278 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Решение № 277 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Решение № 276 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 275 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Решение № 275 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Решение № 274 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 11 към Решение № 273 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 10 към Решение № 273 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 9 към Решение № 273 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 8 към Решение № 273 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 7 към Решение № 273 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 6 към Решение № 273 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 5 към Решение № 273 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 4 към Решение № 273 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 3 към Решение № 273 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 2 към Решение № 273 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 273 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Решение № 273 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 11 към Решение № 272 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 10 към Решение № 272 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 9 към Решение № 272 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 8 към Решение № 272 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 7 към Решение № 272 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 6 към Решение № 272 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 5 към Решение № 272 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 4 към Решение № 272 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 4 към Решение № 272 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 3 към Решение № 272 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Приложение № 2 към Решение № 272 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.

Приложение № 1 към Решение № 272 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Решение № 272 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Решение № 271 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Решение № 270 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Решение № 269 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Решение № 268 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Решение № 267 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Решение № 266 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Решение № 265 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Решение № 264 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.
Решение № 263 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.

Решение № 262 от 30.11.2016 г., публикувано на 07.12.2016 г.

Решение № 261 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.

Приложение № 11 към Решение № 260 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 10 към Решение № 260 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 9 към Решение № 260 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 8 към Решение № 260 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 7 към Решение № 260 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 6 към Решение № 260 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 5 към Решение № 260 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 4 към Решение № 260 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 3 към Решение № 260 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 2 към Решение № 260 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 260 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Решение № 260 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 11 към Решение № 259 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 10 към Решение № 259 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 9 към Решение № 259 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 8 към Решение № 259 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 7 към Решение № 259 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 6 към Решение № 259 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 5 към Решение № 259 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 4 към Решение № 259 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 3 към Решение № 259 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 2 към Решение № 259 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 259 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Решение № 259 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Решение № 258 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Решение № 257 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Решение № 256 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 255 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Решение № 255 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Решение № 254 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 253 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Решение № 253 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Решение № 252 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Решение № 251 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Решение № 250 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Решение № 249 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.
Решение № 248 от 03.11.2016 г., публикувано на 10.11.2016 г.

Решение № 247 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Решение № 246 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Решение № 245 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Решение № 244 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Решение № 243 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Решение № 242 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Решение № 241 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Решение № 240 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Решение № 239 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 238 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Решение № 238 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Приложение-Справка към Решение № 237 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Приложение № 9 към Решение № 237 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Приложение № 8 към Решение № 237 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Приложение № 7 към Решение № 237 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Приложение № 6 към Решение № 237 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Приложение № 5 към Решение № 237 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Приложение № 4 към Решение № 237 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Приложение № 3 към Решение № 237 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Приложение № 2 към Решение № 237 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 237 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.
Решение № 237 от 28.09.2016 г., публикувано на 05.10.2016 г.


Решение № 236 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.

Решение № 235 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 234 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 233 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 232 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 231 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 230 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 229 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 228 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 227 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 227 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 226 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 225 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 224 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 223 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 223 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 222 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 221 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 220 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Приложение № 6в към Решение № 219 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Приложение № 6б към Решение № 219 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Приложение № 8а към Решение № 219 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Приложение № 8 към Решение № 219 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 219 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Справка към Решение № 218 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Приложение № 8 към Решение № 218 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Приложение № 7 към Решение № 218 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Приложение № 6 към Решение № 218 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Приложение № 5 към Решение № 218 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Приложение № 4 към Решение № 218 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Приложение № 3 към Решение № 218 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Приложение № 2 към Решение № 218 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 218 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 218 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 217 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.
Решение № 216 от 30.08.2016 г., публикувано на 07.09.2016 г.

Решение 215 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение 214 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.

Приложение 1 към Решение 213 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.

Решение 213 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение 212 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Приложение 2 към Решение 211 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Приложение 1 към Решение 211 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение 211 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение 210 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение 209 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение 208 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение 207 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение 206 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение 205 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение 204 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение 203 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение 202 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Приложение 1 към Решение 201 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение 201 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение 200 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение 199 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение 198 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение 197 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение 196 от 28.07.2016 ., публикувано на 02.08.2016 г.
Решение № 195 от 30.06.2016 г., публикувано на 07.07.2016 г.

Решение № 194 от 30.06.2016 г., публикувано на 07.07.2016 г.
Решение № 193 от 30.06.2016 г., публикувано на 07.07.2016 г.
Решение № 192 от 30.06.2016 г., публикувано на 07.07.2016 г.
Решение № 191 от 30.06.2016 г., публикувано на 07.07.2016 г.
Решение № 190 от 30.06.2016 г., публикувано на 07.07.2016 г.
Решение № 189 от 30.06.2016 г., публикувано на 07.07.2016 г.
Решение № 188 от 30.06.2016 г., публикувано на 07.07.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 188 от 30.06.2016 г., публикувано на 07.07.2016 г.
Решение № 187 от 30.06.2016 г., публикувано на 07.07.2016 г.
Решение № 186 от 30.06.2016 г., публикувано на 07.07.2016 г.
Приложение № 2 към Решение № 185 от 30.06.2016 г., публикувано на 07.07.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 185 от 30.06.2016 г., публикувано на 07.07.2016 г.
Решение № 185 от 30.06.2016 г., публикувано на 07.07.2016 г.

Решение номер 184/16.06.2016 г., публикувано на 17.06.2016 г.
Решение номер 183/10.06.2016 г. , публикувано на 13.06.2016 г.


Решение 182 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 181 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 180 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 179 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 178 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 177 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 176 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 175 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 174 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 173 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 172 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 171 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 170 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 169 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 168 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 167 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 166 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 165 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 164 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 163 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 162от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.
Решение 161 от 31.05.2016г., публ.на 07.06.2016 г.

Решение 160 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 159 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 158 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 157 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 156 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 155 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 154 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 153 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 152 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 151 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 150 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 149 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 148 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 147 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 146 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 145 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.

Решение 144 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 143 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 142 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.

Решение 141 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 140 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 139 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 138 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 137 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.

Решение 136 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 135 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 134 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 133 от 28.04.2016г., публ.на 05.05.2016 г.
Решение 132 от 06.04.2016г., публ.на 13.04.2016 г.
Решение 131 от 06.04.2016г., публ.на 13.04.2016 г.
Решение 130 от 06.04.2016г., публ.на 13.04.2016 г.
Решение 129 от 06.04.2016г., публ.на 13.04.2016 г.
Решение 128 от 06.04.2016г., публ.на 13.04.2016 г.
Решение 127 от 06.04.2016г., публ.на 13.04.2016 г.


Решение 126 от 06.04.2016г., публ.на 13.04.2016 г.
Решение 125 от 24.03.2016г., публ.на 31.03.2016 г.
Решение 124 от 24.03.2016г., публ.на 31.03.2016 г.
Решение 123 от 24.03.2016г., публ.на 31.03.2016 г.

Решение 122 от 24.03.2016г., публ.на 31.03.2016 г.
Решение 121 от 24.03.2016г., публ.на 31.03.2016 г.
Решение 120 от 24.03.2016г., публ.на 31.03.2016 г.


 
 
 
 
 
Решение № 66 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 65 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 64 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 64 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 63 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 62 от 22.15.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 61 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 60 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 59 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 58 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 57 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 56 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 55 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.206 г.
Решение № 54 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 53 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 52 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 51 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 50 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 49 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 48 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 47 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 46 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 45 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 44 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 43 от 22.12.2015 г., публикувано но 06.01.2016 г.
Решение № 42 от 22.12.2015 г., пубикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 41 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 40 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 39 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 38 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 37 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 36 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 35 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 35 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 34 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 34 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложеине № 7102 поз.3 към Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 7101 поз.3 към Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 7102 поз.2 към Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 7101 поз.2 към Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 2-3 към Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 2-2 към Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 2-1 към Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 7110 поз.1 към Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 7109 поз.1 към Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 7108 поз.1 към Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 7107 поз.1 към Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 7106 поз.1 към Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 7103 поз.1 към Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 1-5 поз.1 към Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 1-4 поз.1 към Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 1-3 поз.1 към Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 1-2 поз.1 към Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 1-1 поз.1 към Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 33 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 5А към Решение № 32 от 22.12.2015 г., пубикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 4А към Решение № 32 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 3А към Решение № 32 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 2А към Решение № 32 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 1А към Решение № 32 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № А към Решеине № 32 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 32 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 31 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 30 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 29 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 28 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 27 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 2 към Решение № 26 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 1-1 към Решение № 26 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 26 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 26 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 3 към Решение № 25 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 2 към Решение № 25 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Приложение № 1 към Решение № 25 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.
Решение № 25 от 22.12.2015 г., публикувано на 06.01.2016 г.

Решение № 24 от 08.12.2015 г., публикувано на 15.12.2015 г.
Решение № 23 от 08.12.2015 г., публикувано на 15.12.2015 г.
Решение № 22 от 08.12.2015 г., публикувано на 15.12.2015 г.
Решение № 21 от 08.12.2015 г., публикувано на 15.12.2015 г.
Решение № 20 от 08.12.2015 г., публикувано на 15.12.2015 г.
Решение № 19 от 08.12.2015 г., публикувано на 15.12.2015 г.
Решение № 18 от 08.12.2015 г., публикувано на 15.12.2015 г.
Решение № 17 от 08.12.2015 г., публикувано на 15.12.2015 г.
Решение № 16 от 08.12.2015 г., публикувано на 15.12.2015 г.
Решение № 15 от 08.12.2015 г., публикувано на 15.12.2015 г.
Решение № 14 от 08.12.2015 г., публикувано на 15.12.2015 г.
Решение № 13 от 08.12.2015 г., публикувано на 15.12.2015 г.
Решение № 12 от 08.12.2015 г., публикувано на 15.12.2015 г.
Решение № 11 от 08.12.2015 г., публикувано на 15.12.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 10 от 08.12.2015 г., публикувано на 15.12.2015 г.
Решение № 10 от 08.12.2015 г., публикувано на 15.12.2015 г.

Решение № 9 от 01.12.2015 г., публикувано на 08.12.2015 г.
Решение № 8 от 01.12.2015 г., публикувано на 08.12.2015 г.
Решение № 7 от 01.12.2015 г., публикувано на 08.12.2015 г.
Решение № 6 от 01.12.2015 г., публикувано на 08.12.2015 г.
Решение № 5 от 01.12.2015 г., публикувано на 08.12.2015 г.
Решение № 4 от 01.12.2015 г., публикувано на 08.12.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 3 от 01.12.2015 г., публикувано на 08.12.2015 г.
Решение № 3 от 01.12.2015 г., публикувано на 08.12.2015 г.


Решение № 2 от 09.11.2015 г., публикувано на 16.11.2015 г.
Решение № 1 от 09.11.2015 г., публикувано на 16.11.2015 г.


МАНДАТ 2015-2019 Г.


Решение № 172 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 171 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 170 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 170 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 169 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 168 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 167 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 166 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 165 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 165 о 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 164 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 163 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 162 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 161 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 160 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 159 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 158 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 157 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 156 от 24.09.2015 г. публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 155 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 154 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 153 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 152 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 151 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.
Решение № 150 от 24.09.2015 г., публикувано на 01.10.2015 г.

Решение № 149 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Решение № 148 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Решение № 147 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Решение № 146 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Решение № 145 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 145 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Приложение № 2 към Решение № 145 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Решение № 144 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 144 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Приложение № 2 към Решение № 144 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Приложение № 6б към Решение № 144 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Приложение № 6в към Решение № 144 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Решение № 143 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 143 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Приложение № 2 към Решение № 143 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Приложение № 3 към Решение № 143 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Приложение № 4 към Решение № 143 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Приложение № 5 към Решение № 143 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Приложение № 6 към Решение № 143 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Приложение № 7 към Решение № 143 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.
Приложение № 8 към Решение № 143 от 27.08.2015 г., публикувано на 04.09.2015 г.

Приложение № 1 към Решение № 142 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 142 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 141 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 140 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 139 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 138 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 137 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 136 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 135 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 134 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 133 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 132 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 131 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 130 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 129 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 128 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 127 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 126 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 125 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 124 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 124 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 123 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 122 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 121 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 120 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 120 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 119 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 118 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.
Решение № 117 от 29.07.2015 г., публикувано на 04.08.2015 г.

Решение № 116 от 02.07.2015 г., публикувано на 09.07.2015 г.

Приложение № 1 към Решение № 115 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 115 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 114 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 113 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 112 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 111 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 110 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 109 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 108 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 107 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 106 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 105 от 30.06.205 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 104 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 103 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 102 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 101 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 100 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 99 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 98 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 97 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 96 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 95 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 94 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 93 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 92 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.
Решение № 91 от 30.06.2015 г., публикувано на 08.07.2015 г.

Решение № 90 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Решение № 89 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Приложение 1 към Решение № 88 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Решение № 88 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Приложение № 1-11 към Решение № 87 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Приложение № 1-10 към Решение № 87 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Приложение № 1-9 към Решение № 87 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Приложение № 1-8 към Решение № 87 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Приложение № 1-7 към Решение № 87 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Приложение № 1-6 към Решение № 87 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Приложение № 1-5 към Решение № 87 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Приложение № 1-4 към Решение № 87 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Приложение № 1-3 към Решение № 87 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Приложение № 1-2 към Решение № 87 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Приложение № 1-1 към Решение № 87 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 87 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Решение № 87 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Решение № 86 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Решение № 85 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Решение № 84 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Решение № 83 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Решение № 82 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Решение № 81 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Решение № 80 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 79 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Решение № 79 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 78 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Решение № 78 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Решение № 77 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 76 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Решение № 76 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Приложение № 1-1 към Решение № 75 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 75 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Решение № 75 от 2705.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Решение № 74 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.
Решение № 73 от 27.05.2015 г., публикувано на 05.06.2015 г.

Решение № 72 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Решение № 71 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Решение № 70 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Решение № 69 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Решение № 68 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Решение № 67 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Решение № 66 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Решение № 65 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Решение № 64 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Решение № 63 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Решение № 62 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 61 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Решение № 61 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Решение № 60 от 29.04.2015 Г., публикувано на 12.05.2015 г.
Решение № 59 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Решение № 58 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Приложение № 6в към Решение № 57 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Приложение № 6б към Решение № 57 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Приложение № 8 към Решение № 57 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Решение № 57 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Приложение № 10 към Решение № 56 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Приложение № 9 към Решение № 56 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Приложение № 8 към Решение № 56 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Приложение № 7 към Решение № 56 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Приложение № 6 към Решение № 56 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Приложение № 5 към Решение № 56 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Приложение № 4 от Решение № 56 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Приложение № 3 към Решение № 56 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Приложение № 2 към Решение № 56 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 56 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.
Решение № 56 от 29.04.2015 г., публикувано на 12.05.2015 г.

Решение № 55 от 26.03.2015 г., публикувано от 06.04.2015 г.
Решение № 54 от 26.03.2015 г., публикувано от 06.04.2015 г.
Решение № 53 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 52 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 51 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 50 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 49 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 48 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 47 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 47 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 46 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 46 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 45 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 45 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 44 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 44 от 26.03.2015 г., пубикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 43 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 42 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Приложение № 2 към Решение № 41 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 41 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 41 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 40 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 39 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 38 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 37 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 37 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Приложение № 1-4 към Решение № 36 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Приложение № 1-3 към Решение № 36 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Приложение № 1-2 към Решение № 36 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Приложение № 1-1 към Решение № 36 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 36 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 36 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 35 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 35 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 34 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 34 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 33 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 32 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 31 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 30 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 30 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 29 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 28 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 27 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 26 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 25 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 24 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 23 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.
Решение № 22 от 26.03.2015 г., публикувано на 06.04.2015 г.

Решение № 21 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.

Решение № 20 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 19 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Решение № 19 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Решение № 18 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Решение № 17 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Решение № 16 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Решение № 15 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 14 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Решение № 14 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Решение № 13 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Решение № 12 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Решение № 11 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 2 към Решение № 10 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 10 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Решение № 10 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Решение № 9 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 8 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Решение № 8 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 2-Б към Решение № 7 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 2-А към Решение № 7 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 2 към Решение № 7 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 7 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Решение № 7 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Решение № 6 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 15 към Решение № 5 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 14 към Решение № 5 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 13 към Решение № 5 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 12 към Решение № 5 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 11 към Решение № 5 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 10 към Решение № 5 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 9 към Решение № 5 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 8 към Решение № 5 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 7 към Решение № 5 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 6 към Решение № 5 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 5 към Решение № 5 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 4 към Решение № 5 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 3 към Решение № 5 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 2 към Решение № 5 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Приложение № 1 към Решение № 5 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.
Решение № 5 от 11.02.2015 г., публикувано на 20.02.2015 г.

Решение № 4 от 16.01.2015 г., публикувано на 21.01.2015 г.
Решение № 3 от 16.01.2015 г., публикувано на 21.01.2015 г.
Решение № 2 от 16.01.2015 г., публикувано на 21.01.2015 г.
Решение № 1 от 16.01.2015 г., публикувано на 21.01.2015 г.

Решение № 153 от 22.12.2014 г., публикувано на 30.12.2014 г.
Решение № 152 от 22.12.2014 г., публикувано на 30.12.2014 г.
Приложение № 3 към Решение № 151 от 22.12.2014 г., публикувано на 30.12.2014 г.
Приложение № 2 към Решение № 151 от 22.12.2014 г., публикувано на 30.12.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 151 от 22.12.2014 г., публикувано на 30.12.2014 г.
Решение № 151 от 22.12.2014 г., публикувано на 30.12.2014 г.

Решение № 150 от 08.12.2014 г., публикувано на 12.12.2014 г.

Решение № 149 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Решение № 148 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Решение № 147 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Решение № 146 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Решение № 145 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Решение № 144 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 143 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Решение № 143 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Решение № 142 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Решение № 141 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Приложение № 5 към Решение № 140 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Приложение № 4 към Решение № 140 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Приложение № 3 към Решение № 140 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Приложение № 2 към Решение № 140 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 140 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Решение № 140 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Решение № 139 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Решение № 138 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 137 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Решение № 137 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 136 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Решение № 136 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Решение № 135 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Решение № 134 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.
Решение № 133 от 27.11.2014 г., публикувано на 04.12.2014 г.

Решение № 132 от 12.11.2014 г., публикувано на 19.11.2014 г.
Решение № 131 от 12.11.2014 г., публикувано на 19.11.2014 г.
Решение № 130 от 12.11.2014 г., публикувано на 19.11.2014 г.

Решение № 129 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Решение № 128 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Приложение № 1-1 към Решение № 127 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 127 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Решение № 127 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Решение № 126 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Решение № 125 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Решение № 124 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Решение № 123 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Решение № 122 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Решение № 121 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Решение № 120 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Решение № 119 от 23.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Решение № 118 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Решение № 117 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Решение № 116 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Решение № 115 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Решение № 114 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Решение № 113 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Решение № 112 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.
Решение № 111 от 16.10.2014 г., публикувано на 23.10.2014 г.

Решение № 110 от 18.09.2014 г., публикувано на 29.09.2014 г.
Решение № 109 от 18.09.2014 г., публикувано на 29.09.2014 г.
Решение № 108 от 18.09.2014 г., публикувано на 29.09.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 107 от 18.09.2014 г., пубилкувано на 29.09.2014 г.
Решение № 107 от 18.09.2014 г., публикувано на 29.09.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 106 от 18.09.2014 г., публикувано на 29.09.2014 г.
Решение № 106 от 18.09.2014 г., публикувано на 29.09.2014 г.
Решение № 105 от 18.09.2014 г., публикувано на 29.09.2014 г.
Решение № 104 от 18.09.2014 г., публикувано на 29.09.2014 г.
Решение № 103 от 18.09.2014 г., публикувано на 29.09.2014 г.

Решение № 102 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Решение № 101 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Решение № 100 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Решение № 99 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Решение № 98 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Решение № 97 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Решение № 96 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Решение № 95  от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Решение № 94 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Решение № 93 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Решение № 92 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Решение № 91 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Решение № 90 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Решение № 89 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 88 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Решение № 88 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 87 от 14.08.2014 г., публикувана на 22.08.2014 г.
Решение № 87 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Решение № 86 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Решение № 85 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Решение № 84 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Приложение № 7 към Решение № 83 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Приложение № 6А към Решение № 83 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Приложение № 6 към Решение № 83 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Приложение № 5 към Решение № 83 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Приложение № 4 към Решение № 83 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Приложение № 3 към Решение № 83 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Приложение № 2 към Решение № 83 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 83 от 14.08.2014 г.,публикувано на 22.08.2014 г.
Решение № 83 от 14.08.2014 г., публикувано на 22.08.2014 г.

Решение № 82 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 81 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Решение № 81 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 80 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Решение № 80 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 79 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Решение № 79 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 78 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Решение № 78 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Решение № 77 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Решение № 76 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Решение № 75 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Приложение № 2 към Решение № 74 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 74 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Решение № 74 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Приложение № 1-2 към Решение № 73 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Приложение № 1-1 към Решение № 73 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 73 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Решение № 73 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.
Решение № 72 от 03.07.2014 г., публикувано на 10.07.2014 г.

Решение № 71 от 18.06.2014 г., публикувано на 25.06.2014 г.
Решение № 70 от 18.06.2014 г., публикувано на 25.06.2014 г.

Приложение № 1 към Решение № 69 от 06.06.2014 г., публикувано на 11.06.2014 г.
Решение № 69 от 06.06.2014 г., публикувано на 11.06.2014 г.

Решение № 68 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Решение № 67 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Решение № 66 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 65 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Решение № 65 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Решение № 64 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 63 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Решение № 63 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Решение № 62 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 61 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Решение № 61 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 60 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Решение № 60 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Решение № 59 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Решение № 58 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Решение № 57 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Решение № 56 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 55 от 26.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Решение № 55 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Решение № 54 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Решение № 53 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 52 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Решение № 52 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Приложение № 2 към Решение № 51 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 51 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.
Решение № 51 от 19.05.2014 г., публикувано на 26.05.2014 г.


Решение № 50 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 49 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 48 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 47 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 46 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 45 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 44 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 43 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 42 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 42 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 41 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 41 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 40 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 40 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 39 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 38 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 38 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 37 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 37 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 36 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 35 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 34 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 33 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 32 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 32 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 31 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 31 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 30 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 29 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 28 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 28 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 27 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 27 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 26 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2015 г.
Решение № 26 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 25 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 25 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 24 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 23 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Прложение № 1 към Решение № 22 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решения № 22 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 21 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 20 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 19 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2013 г.
Решение № 18 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 17 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.
Решение № 16 от 03.04.2014 г., публикувано на 14.04.2014 г.


Решение № 15 от 12.02.2014 г., публикувано но 21.02.2014 г.
Решение № 14 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 13 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Решение № 13 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 15 към Решение № 12 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 14 към Решение № 12 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 13 към Решение № 12 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 12 към Решение № 12 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 11 към Решение № 12 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 10 към Решение № 12 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 9 към Решение № 12 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 8 към Решение № 12 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 7 към Решение № 12 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 6 към Решение № 12 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 5 към Решение № 12 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 4 към Решение № 12 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 3 към Решение № 12 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 2 към Решение № 12 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 12 от 12.02.2014 г, публикувано на 21.02.2014 г.
Решение № 12 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 10 към Решение № 11 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 9 към Решение № 11 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 8 към Решение № 11 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 7 към Решение № 11 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 6 към Решение № 11 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 5 към Решение № 11 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 4 към Решение № 11 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 3 към Решение № 11 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 2 към Решение № 11 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 11 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Решение № 11 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Решение № 10 от 12.02.2014 г., публикувано на 21.02.2014 г.
Решение № 9 от 28.01.2014 г., публикувано на 06.02.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 8 от 28.01.2014 г., публикувано на 06.02.2014 г.
Решение № 8 от 28.01.2014 г., публикувано на 06.02.2014 г.
Решение № 7 от 28.01.2014 г., публикувано на 06.02.2014 г.
Решение № 6 от 28.01.2014 г., публикувано на 06.02.2014 г.
Решение № 5 от 28.01.2014 г., публикувано на 06.02.2014 г.
Решение № 4 от 28.01.2014 г., публикувано на 06.02.2014 г.
Приложение № 1-2 към Решение № 3 от 28.01.2014 г., публикувано на 06.02.2013 г.
Приложение № 1-1 към Решение № 3 от 28.01.2014 г., публикувано на 06.02.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 3 от 28.01.2014 г., публикувано на 06.02.2014 г.
Решение № 3 от 28.01.2014 г., публикувано на 06.02.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 2 от 28.01.2014 г., публикувано на 06.02.2014 г.
Решение № 2 от 28.01.2014 г., публикувано на 06.02.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 1 от 28.01.2014 г., публикувано на 06.02.2014 г.
Решение № 1 от 28.01.2014 г., публикувано на 06.02.2014 г.


2014 година


Решение № 201 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Решение № 200 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Решение № 199 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Решение № 198 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Решение № 197 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Решение № 196 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Решение № 195 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Решение № 194 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Решение № 193 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Решение № 192 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Решение № 191 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Приложение № 1 към Решение № 191 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Решение № 190 от 18.12.2013 г., Публикувано на 19.12.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 190 от 18.12.2013 г., Публикувано на 19.12.2013 г.
Решение № 189 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Решение № 188 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Решение № 187 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Решение № 186 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Решение № 185 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Решение № 184 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Приложение № 3 към Решение № 184 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2013 г.
Приложение № 2 към Решение № 183 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 183 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Решение № 183 от 18.12.2013 г., Публикувано на 04.01.2014 г.
Решение № 182 от 19.11.2013 г., Публикувано на 22.11.2013 г.
Решение № 181 от 19.11.2013 г., Публикувано на 22.11.2013 г.
Решение № 180 от 06.11.2013 г., Публикувано на 15.11.2013 г.
Решение № 179 от 06.11.2013 г., Публикувано на 15.11.2013 г.
Решение № 178 от 06.11.2013 г., Публикувано на 15.11.2013 г.
Решение № 177 от 06.11.2013 г., Публикувано на 15.11.2013 г.
Решение № 176 от 06.11.2013 г., Публикувано на 15.11.2013 г.
Решение № 175 от 06.11.2013 г., Публикувано на 15.11.2013 г.
Решение № 174 от 06.11.2013 г., Публикувано на 15.11.2013 г.
Решение № 173 от 06.11.2013 г., Публикувано на 15.11.2013 г.
Решение № 172 от 06.11.2013 г., Публикувано на 15.11.2013 г.
Решение № 171 от 06.11.2013 г., Публикувано на 15.11.2013 г.
Решение № 170 от 06.11.2013 г., Публикувано на 15.11.2013 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувана на 31.10.2013 г.
Покана за заседание на ПК БФСДМИР, публикувана на 31.10.2013 г.
Покана за заседание на ПК ОСОПДДОУ, публикувана на 31.10.2013 г.
Покана за заседание на ПК ЗСД, публикувана на 31.10.2013 г.
Решение № 169 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Решение № 168 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Решение № 167 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Решение № 166 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Решение № 165 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Решение № 164 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Решение № 163 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Решение № 162 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Решение № 161 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Решение № 160 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Решение № 159 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Решение № 158 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Решение № 157 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Решение № 156 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Решение № 155 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Решение № 154 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Решение № 153 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 152 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Решение № 152 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Приложение № 7 към Решение № 151 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Приложение № 6А към Решение № 151 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Приложение № 6 към Решение № 151 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Приложение № 5 към Решение № 151 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Приложение № 4 към Решение № 151 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Приложение № 3 към Решение № 151 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Приложение № 2 към Решение № 151 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 151 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Решение № 151 от 18.09.2013 г., Публикувано на 26.09.2013 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, Публикувана на 13.09.2013 г.
Решение № 150 от 23.08.2013 г., Публикувано на 30.08.2013 г.
Покана за заседание на Общински съвет - Трявна, Публикувана на 20.08.2013 г.
Решение № 149 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 148 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 147 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 147 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 146 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 145 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 144 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 143 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 142 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 141 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 141 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 140 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 139 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 138 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 137 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 136 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 135 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 134 от25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 133 от 25.07.2013 г.,Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 132 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 131 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 130 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 129 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 128 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 127 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 126 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 125 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 124 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 123 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 123 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 122 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 121 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 120 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 119 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 118 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Решение № 118 от 25.07.2013 г., Публикувано на 31.07.2013 г.
Покана заседание на Общински съвет, Публикувана на 22.07.2013 г.
Решение № 117 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 116 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 115 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 114 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 113 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 112 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 111 от 26.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 111 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 110 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 110 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 109 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 108 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 107 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 106 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 105 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 104 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 103 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 102 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 101 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 100 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 99 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 98 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 97 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 96 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 95 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 94 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 93 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 92 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 91 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 90 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Решение № 90 от 19.06.2013 г., Публикувано на 26.06.2013 г.
Покана заседание на ОС
Решение № 89 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 88 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 88 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 87 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 86 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 86 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 85 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 84 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 83 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 82 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 81 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 80 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 79 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 79 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 78 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 77 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 77 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 76 от 08.05.2013 г., Публикувано на 08.05.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 76 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 75 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 75 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013г.
Решение № 74 от 08.05.2013 г., Публикувано на 08.05.2013 г.
Решение № 73 от 08.05.2013 г., Публикувано на 08.05.2013 г.
Решение № 72 от 08.05.2013 г., Публикувано на 08.05.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 72 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 71 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 70 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 69 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 68 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 67 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 66 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 65 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 64 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 63 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 62 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 61 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 60 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 59 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 58 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 57 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 57 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Приложение № 3 към Решение № 57 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Приложение № 4 към Решение № 57 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 56 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 55 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 54 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 53 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 53 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 52 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 52 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Приложение № 2 към Решение № 52 от 08.05.2013 г., Публикувано на 17.05.2013 г.
Решение № 51 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 50 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 49 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 49 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 48 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 47 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 46 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 45 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 44 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 43 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 42 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 41 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 40 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 39 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 38 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 37 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 36 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 35 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 34 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 34 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Приложение № 2 към Решение І 34 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 33 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 33 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 32 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 31 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 30 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 29 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 29 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 28 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 28 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 27 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 26 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 25 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 24 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 24 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 23 от 04.04.2013 г., Публикувано на 15.04.2013 г.
Решение № 22 от 04.04.2013 г., Публикувано на 08.04.2013 г.
Решение № 21 от 04.04.2013 г., Публикувано на 12.04.2013 г.
Решение № 20 от 04.04.2013 г., Публикувано на 12.04.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 20 от 04.04.2013 г., Публикувано на 12.04.2013 г.
Решение № 19 от 04.04.2013 г. Публикувано на 12.04.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 19 от 04.04.2013 г., Публикувано на 12.04.2013 г.
Приложение № 2 към Решение № 19 от 04.04.2013 г., Публикувано на 12.04.2013 г.
Решение № 18 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 18 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Решение № 17 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 17 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 2 към Решение № 17 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 3 към Решение № 17 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 4 към Решение № 17 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 5 към Решение № 17 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 6 към Решение № 17 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 7 към Решение № 17 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 8 към Решение № 17 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 9 към Решение № 17 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 10 към Решение № 17 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 11 към Решение № 17 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Решение № 16 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 16 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 2 към Решение № 16 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 3 към Решение № 16 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 4 към Решение № 16 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 5 към Решение № 16 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 6 към Решение № 16 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 7 към Решение № 16 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 8 към Решение № 16 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 9 към Решение № 16 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Приложение № 10 към Решение № 16 от 20.02.2013 г., Публикувано на 27.02.2013 г.
Решение № 15 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Решение № 14 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Решение № 13 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 13 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Решение № 12 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Решение № 11 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 11 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Решение № 10 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 10 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Решение № 9 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 9 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Решение № 8 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Решение № 7 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 7 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.

Решение № 6 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Решение № 5 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Решение № 4 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 4 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Решение № 3 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Приложение № 1 към Решение № 3 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Решение № 2 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.
Решение № 1 от 30.01.2013 г., Публикувано на 08.02.2013 г.


2013 година
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif