Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Социални заведенияСоциално заведение Адрес Ръководител
Център за социална рехабилитация и интеграция
Дневен център за възрастни с увреждания
гр. Трявна 5350,
ул. „Идустриална” № 3
тел. 0677/66852
e-mail: [email protected]
Доника Балабанова
гл. спец. „Социални услуги”
тел. 0677/66852
Дом за временно настаняване на стари хора гр. Трявна 5350
ул. „Идустриална” № 3
тел. 0677/62188
Боян Цачев
управител
тел. 0677/62128
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif