Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Избори за Президент и Вицепрезидент на Р България и Национален Референдум 2016

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ИЗВОЗВАНЕТО ИМ ДО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА 13.11.2016 г. публикуван на 10.11.2016 г.

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ИЗВОЗВАНЕТО ИМ ДО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА 12.11.2016 г.
, публикуван на 10.11.2016 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезедент на републиката на 13.11.2016г. публикувано на 08.11.2016г.

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ИЗВОЗВАНЕТО ИМ ДО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА 06.11.2016 г.
, публикуван на 04.11.2016 г.

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ИЗВОЗВАНЕТО ИМ ДО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА 05.11.2016 г.
, публикуван на 04.11.2016 г.

Информация за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението, публикувана на 28.10.2016г.

Обучение на секционни избирателни комисии,
публикувано на 27.10.2016

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за провеждане на национален референдум,
публикувана на 26.10.2016г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката,
публикувана на 26.10.2016г.

Съобщение във връзка с образуване на подвижна избирателна кутия,
 публикувана на 19.10.2016г.

Заповед за предоставяне на помещения за провеждане на информационно-разяснителна кампания по въпроса на референдума,
публикувана на 06.10.2016г.

Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали
, публикувана на 06.10.2016г.

Информация за избирателите

Справки в избирателните списъци

Съобщение

Информационен лист - Национален референдум 2016г.
, публикувана на 29.09.2016г.

Предварителен избирателен списък за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. , публикувана на 26.09.2016г.

Предварителен избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на 06 ноември 2016 г. , публикувана на 26.09.2016г.

Съобщение до политическите партии за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК

Заповед №530/21.09.2016г. относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци
, публикувана на 21.09.2016г.

Заповед №516/13.09.2016г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Трявна
 , публикувана на 13.09.2016г.
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif