Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Местни избори 2015 г. и Национален референдум

СЪОБЩЕНИЕ


ОИК ТРЯВНА определя секция на територията на община Трявна за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, както следва:

СЕКЦИЯ  № 073500004,  Клуб на хората с увреждания „Явор“ – гр. Трявна ул. „Асеневци“ № 1.


ОБЯВЯВА  следния телефон и адреси, на които избиратели със зрителни увреждания или затруднения в придвижването могат да правят заявки за помощ при придвижване до избирателната секция на 25.10.2015 година:

ОБЩИНА  ТРЯВНА, Адрес: гр.Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 21,  на тел.: 0677/62029

На посочените телефони се приемат заявки за съдействие, като заявителят посочва: трите имена на избирателя, адреса от който трябва да бъде взет, ще ползва ли придружител и телефон за връзка.

Извозването ще се извършва със специализиран автомобил на Община Трявна.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

Информационен лист национален референдум за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

Предварителен избирателен списък- част II за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Заповед № 405 за определяне на места за поставяне на агитационни материали за предстоящите избори.

Информация за сроковете за подаване на заявления за гласуване в изборите за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Информация за сроковете за подаване на заявления за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

ПОКАНА за консултации!

Предварителен избирателен списък-част I за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Предварителен избирателен списък за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

09.09.2015 г. Заповед № 382 от Кмета на община Трявна

04.09.2015 г. Заповед за образуване на избирателни секции, Приложение към заповед 376

С Ъ О Б Щ Е Н И Е !!!

 Протокол на Комисията за проверка на адресни регистрации по §16, ал. 1 от ЗИД на ЗГР


В изпълнение на т. 5 от Решение № 1483-МИ/19.05.2015 г. на Централната Избирателна Комисия и въз основа на справка за населението към 11.08.2015 г. на ГД"ГРАО" оповестявам избор на кмет в кметство Плачковци.

инж. Драгомир Николов
Кмет на Община Трявна
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif