Република България
Община Трявна
Официален интернет сайт
Материали за заседания

1

Предложния за заседание на Общински съвет - Трявна, насрочено за 18.07.2017 г, 14.00 часа - част трета
Предложния за заседание на Общински съвет - Трявна, насрочено за 18.07.2017 г, 14.00 часа - част втора
Предложния за заседание на Общински съвет - Трявна, насрочено за 18.07.2017 г, 14.00 часа - част първа


Предложния за заседание на Общински съвет - Трявна, насрочено за 21.06.2017 г, 14.00 часа - част трета

Предложния за заседание на Общински съвет - Трявна, насрочено за 21.06.2017 г, 14.00 часа - част втора
Предложния за заседание на Общински съвет - Трявна, насрочено за 21.06.2017 г, 14.00 часа


Материали за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувани на 11.05.2017 г. - 3

Материали за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувани на 11.05.2017 г. - 2
Материали за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувани на 11.05.2017 г. - 1

Материали за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувани на 05.05.2017 г. - 7

Материали за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувани на 05.05.2017 г. - 6
Материали за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувани на 05.05.2017 г. - 5
Материали за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувани на 05.05.2017 г. - 4
Материали за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувани на 05.05.2017 г. - 3
Материали за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувани на 05.05.2017 г. - 2
Материали за заседание на Общински съвет - Трявна, публикувани на 05.05.2017 г. - 1

Предложения за заседание на Общински съвет, насрочено за 25.04.2017 г. - 14.00 ч. - 3 част
Предложения за заседание на Общински съвет, насрочено за 25.04.2017 г. - 14.00 ч. - 2 част
Предложения за заседание на Общински съвет, насрочено за 25.04.2017 г. - 14.00 ч.

Предложния за заседание на Общински съвет - Трявна, насрочено за 03.04.2017 г, 14.00 часа - втора част


Материали: Материали: МБАЛ - Габрово

Материали: Асоциация В и К - март 2017 г.

Предложение за заседание на Общински съвет насрочено за 22.02.2017 г., 14,00 часа
Предложение за заседание на Общински съвет насрочено за 22.02.2017 г., 14,00 часа
Предложение за заседание на Общински съвет насрочено за 22.02.2017 г., 14,00 часа
Предложение за заседание на Общински съвет насрочено за 22.02.2017 г., 14,00 часа
Предложение за заседание на Общински съвет насрочено за 22.02.2017 г., 14,00 часа
Предложение за заседание на Общински съвет насрочено за 22.02.2017 г., 14,00 часа
Предложение за заседание на Общински съвет насрочено за 22.02.2017 г., 14,00 часа
Предложение за заседание на Общински съвет насрочено за 22.02.2017 г., 14,00 часа
Предложение за заседание на Общински съвет насрочено за 22.02.2017 г., 14,00 часа
Предложение за заседание на Общински съвет насрочено за 22.02.2017 г., 14,00 часа
Предложение за заседание на Общински съвет насрочено за 22.02.2017 г., 14,00 часа
Предложение за заседание на Общински съвет насрочено за 22.02.2017 г., 14,00 часа
Предложение за заседание на Общински съвет насрочено за 22.02.2017 г., 14,00 часа
Предложение за заседание на Общински съвет насрочено за 22.02.2017 г., 14,00 часа
Предложение за заседание на Общински съвет насрочено за 22.02.2017 г., 14,00 часа
Предложение за заседание на Общински съвет насрочено за 22.02.2017 г., 14,00 часа
Предложение за заседание на Общински съвет насрочено за 22.02.2017 г., 14,00 часа
Предложение за заседание на Общински съвет насрочено за 22.02.2017 г., 14,00 часа

Предложения за заседание на Общински съвет Трявна, насрочено за 25.01.2017 г., 13.30 ч. - III
Предложения за заседание на Общински съвет Трявна, насрочено за 25.01.2017 г., 13.30 ч. - II
Предложения за заседание на Общински съвет Трявна, насрочено за 25.01.2017 г., 13.30 ч. - I
Стратегия за местно развитие

Бюджет 2017 Община Трявна

2017 ГОДИНА

Предложения за заседание на Общински съвет Трявна, насрочено за 22.12.2016 г, 14.00 часа - т.6-т.11
Предложения за заседание на Общински съвет Трявна, насрочено за 22.12.2016 г, 14.00 часа - т.1-т.5

Предложения за заседание на Общински съвет Трявна, насрочено за 30.11.2016 г, 14.00 часа - т.8-т.14
Предложения за заседание на Общински съвет Трявна, насрочено за 30.11.2016 г, 14.00 часа - т.7
Предложения за заседание на Общински съвет Трявна, насрочено за 30.11.2016 г, 14.00 часа - т.1 - т.6


Споразумение по т. 5 от проекта за дневен ред на заседанието на Общински съвет - Трявна, което ще бъде проведено на 03.11.2016 г.

Материали за заседание на Общински съвет - Трявна, което ще се проведе на 03.11.2016 г.


Предложения за заседание на Общински съвет Трявна, насрочено за 28.09.2016 г, 14.00 часа
Предложения за заседание на Общински съвет Трявна, насрочено за 30.08.2016 г, 14.00 часа

Предложения за заседание на Общински съвет Трявна, насрочено за 28.07.2016 г., от 14.00 ч.

Съгласуване на договор от КЕВР

Протокол ОС 0001
КЕВР 12.04.2016
gabrovo - Приложение XII
Приложение Трявна
Приложение Севлиево2
Приложение Мъглиж
Приложение Дряново
Приложение Габрово
Приложение В.Търново
Приложение 1
Договор Габрово челна страница
Контракт АВИК Габрово
Договор
Текст 2016
Справки 2015-2016
Справки 2014-2015
Справки 2013-2014
Решение на КЕВР
Авариен план 1 обща част
Бизнес план 2016 г.
Договор -Активи - Габрово
План - обща част
Авариен план
БИЗНЕС ПЛАН НА "В И К" ООД ГР. ГАБРОВО ЗА РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД 2017-2021 Г. 
Доклад ЕЕ МБАЛ - коригиран, публикуван на 29.06.2016 г.
Предложения за заседание на Общински съвет Трявна, насрочено за 30.06.2016 г., от 14,00 ч.
Сертификат
Доклад

Болница Тр резюме
Опер.

Анекс 14
Анекс 12
Анекс 17

Анекс 16
Анекс 15

Анекс 10
Анекс 9

Анекс 8
Анекс 7
Анекс 6.1
Анекс 6
Анекс 5.4
Анекс 5.3

Анекс 5.2

Анекс 5.1

Анекс 5
Анекс 4

Анекс 3
Анекс 2

Анекс 1
Сертификат ПДФ

Резюме ПДФ
Писмо АУЕР
Доклад ЕЕ
Болница Трявна резюме
Материали за заседание на 31.05.2016 г.
Обяснителна записка
Оферта
Годишен финансов отчет
Доклад на независимия одитор
Годишен отчет
Консулидиран финансов отчет
Доклад на независимия одитор
Консулидиран годишен доклад
Индивидуален годишен финансов отчет
Доклад на независимия одитор
Годишен доклад
Протокол № 4/2016 г.
По т. 2 от проекта за дневен ред
Материали за заседание на 28.04.2016 г.
ДОГОВОР АСОЦИАЦИЯ В И К
Материали за заседание на Общински съвет - Трявна - 22.12.2015 г.
 
 

 

 
1
 
/assets/rina/test white.png
 
/assets/test/light show.gif